Chùm ảnh: ĐT Futsal Việt Nam kết thúc hành trình tại Futsal World Cup 2016

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0
10

8Sự quyết tâm của ĐT Futsal Việt Nam khiến đối thủ cũng phải thi đấu hết sức mình.